Kérdés: Elváltam, két lányom anyjukkal külföldre költözött, egyiket 30 éve egyszer láttam, a másik miután visszajött nem tartja velem a kapcsolatot. Öregségemre nem számíthatok egyikre sem. Van egy nevelt lányom, akivel öröklési szerződést kötnék. Kérdezem, hogy ezzel egyedüli örökösömmé tudnám-e tenni, a szerződés a köteles részre hivatkozva megtámadható?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az öröklési szerződés jellemző olyan esetekre, amikor az örökhagyó nem közvetlen leszármazottjára szeretné, hogy szálljon a vagyona. Az öröklési szerződés megkötése bárkik között létrejöhet, nincs szükség hozzá rokoni kapcsolatra, azonban igen fontos kitétel, hogy csak az a személy válhat örökhagyóvá ilyen viszonyban, aki cselekvőképes, teljesen tudatában van döntéseinek súlyával – természetesen azért, hogy ne lehessen visszaélni a szerződéssel és elvenni kiszolgáltatott idősek hagyatékát. Az öröklési szerződés teljes mértékben a megkötését követő 2 év elteltével érvényesül – amennyiben az öröklés a szerződés megkötését követő 2 éven belül nyílik meg, az öröklési szerződés kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési szerződéssel elidegenített vagyon értékének és a ténylegesen nyújtott tartás, vagy életjáradék értékének a különbözetét. Az öröklési szerződés törvény ezzel a szabályozással a kötelesrészre jogosult legközelebbi hozzátartozókat védi, hogy bizonyos ideig az öröklési szerződés megkötése ellenére is igényt tarthassanak a törvény alapján járó minimum vagyonrészesedésre.