Kérdés: Ketten vagyunk testvérek. Testvéremet korábban szüleink már kifizették. Törekedve az egyenlő mértékű juttatásra egy végrendeletben külön-külön rendelkeztek, hogy haláluk esetén a szülői házat én örököljem. Testvérem már kapott egy házas ingatlant, autókat, pénzt, stb. A testvérem most kötelesrészt követel tőlem. A törvényes örökrészét meghaladóan kapott ingyenes juttatásokat, amit a szülők nem engedtek el. A hagyaték a vita miatt ideiglenes hatállyal került átadásra. A végrendeletet nem kifogásolta, kéri a kötelesrész kiadását, nem hagyatéki per indításával, hanem fizetési meghagyást adott be. Ezzel én nem értettem egyet, így ellenmondással éltem, ami most perré alakul. Követelése nem éri el a 3 M Ft-ot. Kérdésem az, hogy a kötelesrész csak kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető? A kötelesrész lejárt tartozásnak minősül-e? A hagyatéki tárgyalásokon nem jelent meg csak az ügyvédei, én magam jártam el.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kötelesrészi jogi igény (itt tulajdonképpeni pénzkövetelés), amely igény az örökhagyó halálával keletkezik. A kötelesrész követelést külön kell érvényesíteni (hagyatéki eljárásban, külön perben). Tekintettel arra, hogy az ellentmondása folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult, javaslom, hogy forduljon ügyvédkollégához, jogai megóvása érdekében. A 3 M alatti pénzköveteléseket (főszabályként) csak FMH útján lehet érvényesíteni. A leírtak alapján jelenleg lejárt, de nem végrehajtható.