Kérdés: Szeretnék az alábbiakra választ kapni, amennyiben lehetséges: Az örökhagyó örökösei a házastársa és az első házasságából született 2 fia. 1. Az örökhagyó nevén van 1/1  tulajdoni részben egy életvitelszerűen lakásra nem használt ingatlan. Ezen ingatlan 3/4 részét az örökhagyó örökléssel szerezte meg, 1/4 részét pedig vásárlással. A vásárlás a házasság ideje alatt történt. Kérdésem: Az örökölt 3/4 részt és a vásárolt 1/4 részt az örökösök hogyan, és milyen arányban öröklik? 2. Az örökhagyó nevén örökölt földterület van. Ezt az örökösök hogyan és milyen arányban öröklik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1. Több tényezőtől is függ, a kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, a házastársak között törvényes vagyonközösség, vagy esetleg vagyon-elkülönítés állt-e fent. Attól is függ továbbá, a vásárlás hogyan, leginkább miből ment végbe. Ha például egy külön vagyonba tartozó (esetleg máskor, másként örökölt ingatlan, vagy ingóság) összegének ráfordításával, az egész ingatlant a törvényes örökösök egyenlő arányban öröklik. Amennyiben például munkaviszonyból származó jövedelméből, és vagyonközösség állt fenn a felek között, az 1/4 rész fele házastársi közös vagyonként az örökös házastársát illeti, az 1/4 rész másik felét, illetve a 3/4 részt a törvényes örökösök egymás között egyenlő arányban osztják el. 2. Egymás között egyenlő arányban.