Kérdés: Mint egyetlen egyenesági törvényes örökös végrendeletben kitagadásra kerültem. Ezt a kitagadást peres úton érvénytelenítettem. A végrendeletben apám mindennemű ingó és ingatlan vagyontárgyát a végrendeleti örökösre hagyta. Ám apám az édesapjától örökölt 3 hektár, külterületi szántóra vonatkozóan a végrendeleti örökösnek, aki nem őstermelő, a tulajdonszerzését az illetékes megyei mezőgazdasági szerv megtagadta. Így a szántókat a kiskunfélegyházi jegyző az oldalági örökösnek, azaz apám testvérének tulajdonába adta. Elsősorban azt szeretném tudni, hogy a végrendeleti örökös megnevezésével rám vonatkozhat-e kizárás? Ha igen, akkor az oldalági örökösre miért nem vonatkozik, hisz rá sem gondolt az örökhagyó? Másodsorban az érdekelne, hogy van-e idevonatkozó paragrafus, amely által a szántók tulajdonjogát megszerezhetem vagy csak a kötelesrész jár?

Válasz: Tisztet Kérdező! A végrendelet megelőzi a törvényes öröklést, így csak a kötelesrészre tarthat igényt.