Kérdés: Nem bejegyzett élettársam elhunyt. Magánvégrendeletében a külön vagyonát képező ingatlan haszonélvezeti jogának örökösévé, egy 26 éves gépjármű és ingóságainak örökösévé nevezett meg. Az ági vagyonát két élő testvére örökli. A közjegyzőnek tett szóbeli nyilatkozatom tartalmazza, hogy nem tartok igényt semmire az ökörségből. Közjegyző a hagyatéki határozatban azt írta, hogy lemondtam a haszonélvezeti jogomról. A személygépkocsi örökösévé viszont engem nevezett meg. Számomra ez igen meglepő, mert én semmit nem akartam örökölni, pláne nem egy öreg autót, mivel van saját autóm. Kérdésem az lenne, hogy jogszabály szerint hozta-e meg határozatát a közjegyző? Én úgy tudtam, ha visszautasítom az örökséget, akkor mindent a törvényes örökösök kapnak nem csak a haszonélvezeti jogot törlik.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A visszautasítás az egész örökrészből történő kiesést vonja maga után. Az tehát nem lehetséges, hogy az örökös örökrészének bizonyos vagyontárgyait megtartsa, másokat pedig visszautasítson. Az Ön által leírtak alapján, amennyiben visszautasította az örökséget, úgy nem örökölhette volna meg a személy gépkocsit sem.