Kérdés: Szüleink halálát követően, végrendelet hiánya miatt, egyenlő arányban vagyunk örökösök, 3 testvér. A hagyatéki jegyzőkönyv szerint édesapánk számláján lévő 1,1 millió Ft -ot a legidősebb nővérem nem osztotta szét (ő nála van minden hozzáférés, bankkártya stb.), hanem többek között ebből fedezi az üresen maradt lakás költségeit és más kiadásokat is ebből fizet a beleegyezésem nélkül. Kérhetem-e a rám eső pénz kifizetését vagy köteles vagyok elfogadni, hogy felhasználja ezt az összeget? Szintén a beleegyezésem nélkül eladott több mindent az ingóságok közül. Ezt a pénzt szintén nem osztotta szét. Milyen lehetőségem van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hagyatékátadó végzésben meghatározott hagyaték 1/3 részének kiadását Ön követelheti testvérétől, ha elköltött bizonyos összeget, ha nem: neki azt meg kell fizetnie a másik 2 testvérnek. A hagyatéki terhek is közösen terhelik Önöket. Javaslom, szólítsa fel testvérét írásban a hagyaték kiadására, előkészülve egy esetleges bírósági eljárásra is.