Kérdés: A férj elhalálozása esetén, hogyan alakul az öröklés, amennyiben az ingatlan 1/2 része a még élő feleség, 1/2 része a férj nevén van és az öröklésben 3 gyermek jöhet szóba. Amennyiben a feleségnek haszonélvezeti joga is keletkezik, hogyan számítjuk ki annak értékét és levonhatjuk-e az egyik gyermekre eső örökség értékéből, amennyiben az adott részt meg szeretnénk váltani?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható. Bármikor igényelheti özvegyi jogának, azaz a haszonélvezeti jogának megváltását. Ilyen esetben azonban a házastárs és a leszármazók méltányos érdekét figyelembe kell venni. Ez vonatkozik mindenekelőtt a megváltás időpontjának megválasztására. Előfordulhat, hogy az örökösök között vita merül fel, a közjegyző a hagyatékot az özvegyi joggal terhelten a törvényes öröklés általános rendje szerint ideiglenes hatállyal adja át az örökösöknek. A megváltáshoz fűződő jogait az özvegy hagyatéki per útján is érvényesítheti. A pert 30 napon belül kell megindítani. A hagyaték tárgya jelen esetben az ½-ed ingatlanrész lesz csak. A megváltási ár a gyakorlatban 20-30 % körül szokott lenni, vita esetén viszont iü. szakértői kérdés. Javaslom jogi képviselő megbízását (ügyvéd), a szerteágazó viszonyok miatt.