Kérdés: Édesanyám 2018. szeptember 22. napján elhunyt. Sajnos még ebben az évben 2018. február 9. napján ajándékozási szerződést kötött az én lányommal (unokával) és az ingatlanát elajándékozta, ezzel a lányom lett az 1/1 arányú tulajdonos. Mivel nem volt hagyaték, én semmit nem örököltem. Az ajándékozási szerződés után a lányom nem tartotta anyukámmal a kapcsolatot, holott a szerződésben volt egy olyan rendelkezés, hogy ha beteg lesz, akkor gondoskodik róla és a szükséges tartást biztosítja. Úgy gondolom, hogy ez a szerződés tartalmában egy tartási szerződés, azonban azt nem tudom, hogy nekem, mint anyu egyetlen törvényes örökösének, milyen lehetőségem van arra, hogy az ingatlant visszakaphassam? Tudom-e perelni a lányomat és ha igen, akkor milyen jogcímen? Anyu beteg lett, ápolni kellett, mindent én végeztem, feladtam budapesti állásomat, hogy róla gondoskodjam. Ennek ellenére semmit nem örököltem. A lányomé lett a ház, de ő nem tett eleget a tartási vállalásának.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Arra nincs jogi lehetőség, hogy az örökös az eltartott halála után a tartásra kötelezett ellen pert indítson azon az alapon, hogy a tartást nem teljesítette. Ilyen pert az eltartott indíthat még az életében, de az örökös utólag nem. Az Ön esetében azonban kötelemrészre teremthet alapot az, hogy az örökhagyó életében az Ön lányának értékes vagyontárgyat ajándékozott el, aminek következtében Ön nem örökölhetett. Ezen felül, mivel az Örökhagyó az Ön lányával megkötött szerződés létrejöttétől 2 éven belül halt meg, a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét. Ezek alapján Ön jogosult Édesanyja után járó kötelesrész iránti igényének érvényesítésére.