Kérdés: Adott egy 1000 négyzetméteres telek és annak 3 örököse. Az egyik úgy dönt, megveszi. Majd pár éven belül 750 nm-t úgy ad el, hogy azon bő haszon van. Kérdés, hogy járna-e kárpótlás a maradék kettőnek?

Válasz:Tisztelt Kérdező! Adott esetben a 3 örökös tekintetében közös tulajdon állt fent az örökség megszerzését követően, ezért a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ahhoz, hogy valamelyik tulajdonostárs tulajdonba vétel útján a telket megszerezze, ahhoz a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárást kell megindítani, és ehhez szükség van a másik két örököstárs beleegyezésére. Abban az esetben, ha a közös tulajdon megszűnik, akkor a kizárólagos tulajdonjoggal rendelkező örököstárs szabadon rendelkezhet a telekkel. Kivételt képez, ha valaki haszonélvezeti joggal rendelkezik.