Kérdés: Édesanyám és testvérem halála után (először az édesanyám hunyt el, megtörtént a törvényes öröklés) az édesapám pár évvel később a saját részét ajándékozás útján nekem ajándékozta (8 évvel ezelőtt). Édesapám halála esetén a testvérem gyerekei is örökölnek-e abból, amit az édesapám nekem ajándékozott? Illetve, ha visszautasítom az örökséget, akkor az édesapám által ajándékozott ingatlan (8 évvel ezelőtt történt az ajándékozás) bekerül-e az elhunyt testvérem gyerekeinek az öröklésébe? Jogot szerezhetnek-e valamilyen úton az ajándékozott ingatlanból?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hagyaték a halál pillanatában meglévő vagyon. Ami nincsen meg (a halál pillanatában nem az örökhagyó tulajdonában van), nem része a hagyatéknak.