Kérdés:  Meghalt az apánk, halála előtt 2-3 évvel az öcsémre íratta a házát, amelyben lakott és magának haláláig tartó haszonélvezetet jegyeztetett be az ingatlanra. Kérdésem: jár nekem a házból?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések rögzítik, hogy amennyiben több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy ezt a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. Így a kérdés pontos megválaszolásához azt kellene elsősorban tudni, hogy édesapjuk az ingatlant a hozzászámítás kötelezettségével adta-e testvérének, amennyiben igen, úgy Ön jogosult örökölni az ingatlan vonatkozásában.