Kérdés: Az örökségünk jelzáloghitellel terhelt ingatlan, amit Anyukánk az idősebb testvérünk megbízásából vett fel és átadta neki. A fiatalabb testvérem 2018. májusában beköltözött az osztatlan közös ingatlanba élettársával, engem kizártak a tulajdonomból, melyben mindnyájunknak 1/3 arányú tulajdoni hányada van. A húgom elment a faktoringba és vállalta a törlesztést és erre való hivatkozással a bírónő nem ítélte meg nekem a többlethasználati díjat. Tudom, hogy a faktoringok több kötelezett esetén csak eggyel köthetnek szerződést. Húgom azt írta alá, amit eléje toltak, ismereteim szerint jobb kondíció is elérhető pl. a kamatok lefaragásával. Kérdezem: lehet -e új egyezséget kezdeményezni ilyen esetben? Érdemes-e fellebbeznem a használati díjért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tulajdonostárs pénzbeli térítést csak abban az esetben igényelhet, ha a tulajdoni hányadának megfelelő használatra nincs módja, vagy attól a másik tulajdonostárs jogellenesen elzárta. Attól az időponttól kezdve, amikortól Önt a testvére jogellenesen elzárta az ingatlan használatától, álláspontom szerint jogosult többlethasználati díj térítésére, függetlenül a jelzáloghitel törlesztésétől.