Kérdés: Első házasságomból van egy gyermekem és a jelenlegi férjem is rendelkezik két gyermekkel az előző kapcsolatából. A törvény szerint a házastársam gyermekei jogosultak-e az öröklésre a nevemen szereplő ingó és ingatlan vagyonból, illetve ha a házastársam utánam örököl, az ő halála után ki jogosult ezen rész öröklésére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak alapján a kérdéses ingó és ingatlan vagyontárgyak az Ön külön vagyonába tartoznak, amely után a férjének előző házasságából származó gyermekei a törvényes öröklés szabályai alapján nem örökölhetnek, csak abban az esetben, ha Ön végintézkedésében az ellenkezőjéről rendelkezne. Férje az Ön különvagyonából egy gyermekrésznyi hányadot örökölhet végintézkedés hiányában, azonban férje halála után az ő gyermekei jogosultak lesznek, ezen vagyonnak az öröklésére.