Kérdés: Sajnálatos haláleset történt a családban. Adott az özvegy férj, akinek 100%-os tulajdonrésze van az eddig a feleségével közösen lakott házban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a házat közösen újították fel és bővítették, a vételárhoz is kisebb résszel hozzájárult anyagilag az elhunyt. Mind az ingatlan vásárlása, mind a felújítása még a házasságkötés előtt történt. Fel kell-e tüntetni az ingatlant a hagyatéki leltárban? Tarthat-e igényt az elhalálozott feleség előző házasságából született gyereke a házból bizonyos tulajdonrészre? Ha igen, mekkorára? Ha jól értem, a feleség nevén lévő összes vagyonból fele-fele arányban örököl az özvegy férj és a gyerek, beleértve a feleség nevén futó bankszámlán elhelyezett betétet is.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne tudni, hogy mit ért az ingatlan bővítése alatt, hiszen amennyiben a házaspár közösen, az életközösség fennállása alatt építkezett és közöttük nem jött létre olyan házassági vagyonjogi szerződés, amely az építkezés során szerzett tulajdonról rendelkezne, abban az esetben egymás között egyenlő arányban szereznek tulajdonjogot a hozzáépített rész vonatkozásában –amelynek megállapítása okán a bírósághoz lehet fordulni. Továbbá fontos lenne tudni azt is, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen bizonyíték, amely azt támasztaná alá, hogy az elhunyt hozzájárult a vételár kiegyenlítéséhez. Amennyiben a bíróság által megállapításra kerül, hogy az ingatlan vonatkozásában az elhunytat tulajdoni hányad illette meg, abban az esetben az elhunytat megillető tulajdoni hányad a hagyaték részévé válhat. A törvényes öröklés értelmében az elhunyt után gyermekei (az öröklés szempontjából a törvény nem tesz különbséget a korábbi házasságból származó gyermekek között), valamint az elhunyt házastársa is örököl.