Kérdés: A kérdésem a következő: Másod örökösként a NAV felé megfizettem az örökösödési adót (temetési költség, közjegyzői munkadíj, hagyatéki teher). Az egyenesági örökös jogosan tart-e igényt arra, hogy neki is megfizessem a közjegyzői költséget és a temetési díjat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Hagyatéki tartozások közé tartozik az örökhagyó illő eltemetésének költségei; a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint a hagyatéki eljárás költségei; az örökhagyó tartozásai; a kötelesrészen alapuló kötelezettségek, és a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek. Az örököstársak a közös hagyatéki tartozásokért mind a hagyatéki osztály előtt, mind azt követően egyetemlegesen felelnek.