Kérdés: Édesapám a közelmúltban elhunyt. Én az első házasságából születtem, egyetlen gyermekeként. Később kötött házasságaiból nem születtek gyerekek. A jelenlegi felesége úgy tájékoztatott, hogy édesapám után nem maradt sem ingatlan, sem ingó vagyon, így nem lesz hagyatéki eljárás sem. Tudomásomra adta, hogy édesapám lakása már évek óta az ő lánya nevén van. A lakás tulajdoni lapja alapján megállapítható, hogy édesapám a lakást néhány éve a házastársának ajándékozta. Rá egy évre a feleség továbbajándékozta a lakást a saját lányának. Ajándékozás nélkül az ingatlant törvény szerint én örököltem volna (édesapám nem hagyott hátra végrendeletet). Mindkét ajándékozás 10 éven belül történt. Hogyan érinti a kettős ajándékozás az öröklést? Igényt tarthatok-e a kötelesrészre, és ha igen, milyen lépéseket kell tennem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hagyatéknak azon vagyontárgyak a részei, amelyek a halál pillanatában az örökhagyó tulajdonában vannak. Mivel adott esetben az ingatlan már nem az Ön Édesapjának a tulajdonában állt és az új tulajdonos tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre is került, úgy az nem része a hagyatéknak. Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne. A kötelesrészi igény érvényesítése hagyatéki eljárásában vagy külön eljárásban kérhető.