Kérdés: Édesanyám és édesapám házasságban éltek, 50-50% tulajdonú lakásban. Édesapám meghalt, nincs végrendelete. Ha jól gondolom, akkor édesapám 50%-os tulajdonrésze a testvérek közt egyenlő arányban oszlik, édesanyám haszonélvezetével. Ha el akarnánk adni a házat a későbbiekben, lemondhat-e édesanyám a haszonélvezeti jogról? Ilyenkor mi lesz az ő része? Kiköthetjük-e a hagyatéki eljárás során, hogy ezért mit kérhet? Vagy ilyenkor ő is kap 1  “gyerekrészt” az árából? A cél, hogy legalább olyan összeghez jusson, amiből egy másik lakást tudna venni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szerint az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett holtig tartó haszonélvezeti jog csak az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon illeti meg. A hagyaték többi részéből egy gyermekrészt örököl a házastárs. Osztályos egyezségben a házastársnak egy gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható. Az özvegy haszonélvezeti jogának korlátozását a leszármazók nem kérhetik és a házastárssal szemben megváltása sem igényelhető. A házastárs azonban bármikor jogosult igényelni a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie. A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg.