Kérdés: Lezárva tarthatja az ingatlant az egyik tulajdonostárs a többiek elől vagy jogom van kulcsot kérni az ingatlanhoz? A tulajdonjog bejegyzés már széljegyen van.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben mivel a kérdéses ingatlan esetében közös tulajdon áll fent, ezért a közös tulajdonra vonatkozó szabályok alapján a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére. Ebből adódóan Ön saját tulajdoni hányadával jogosult rendelkezni, nem korlátozhatják ezen jogát, tehát nem tilthatják meg Önnek a belépést az ingatlan területére és természetesen joga van kulcsot kérni a bejutáshoz.