Kérdés: Édesanyám elhalálozása után egyedüli fia (örökös) vagyok és az ingatlanát én öröklöm. Jogába áll-e az adóhivatalnak  büntetlenül hamis Adó és Értékbizonyítványt kiállítani abban a reményben, hogy az örökös kényszerül fellebbezni és ez által fellebbezési díjat köteles fizetni? Ingatlan életkora a bizonyítvány után kb. 25-30 év, valódi életkora 75-80 év.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Adó és Értékbizonyítvány tartalmát sokszor becsléssel állapítják meg, attól az még nem lesz hamis.