Kérdés: A házasságkötés pillanatától érvényes-e a túlélő házastárs öröklési joga az új Ptk. szerint?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.