Kérdés: Mamámmal ügyvédnél öröklési szerződést kötöttem, édesanyám volt a tanú. 2011-ben meghalt. 2012-ben a hagyaték jogerőssé vált. Az eredetei öröklési szerződést nem találtam, csak a fénymásolatot, melyet a közjegyző nem fogadott el. De nem is világosított fel, hogy honnan tudnám pótolni. A hagyatékátadó végzésben ezt írta idézem: ”Az öröklési szerződés eredeti példánya nem lelhető fel és az a hagyatéki eljárásban bizonyítás útján nem pótolható.” Majd édesanyámmal közösen meggyőztek, hogy édesanyám törvényes örökösként lemond az én javamra és én tőle ajándék jogcímen pedig megkapom. Az ingatlan nyilvántartásban így szerepel N.M.né (édesanyám) öröklés jogcímen történő közbenső jogszerzésének megállapítása mellett. 2021-ben édesanyám mosolyogva közölte, hogy az ajándékot vissza fogja követelni. De, ha nem is kapja vissza, pár évig a pert elhúzza. Kérdésem: A hagyaték után 9 évvel lehet-e valamit tenni (beszerezve az eredeti szerződést), hogy jogcímen, mint szerződéses örökös szerepeljek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ajándék visszakövetelésére csak meghatározott esetekben van lehetőség, így ettől annyira nem kell tartania (mármint az eredményes visszaköveteléstől). A földhivatalból feltehetőleg pótolható az irat. A közjegyzőnek nem feladata az ilyen jellegű tájékoztatás. A leírtak alapján lehet esélye a korábbi jogcím megállapításának is, de ehhez minden információra stb. szükség lenne.