Kérdés: Férjem öröklési szerződést kíván kötni velem. Az lenne a kérdésem, hogy erre van-e lehetőség. A szerződésben a gondozáson felül életjáradékot is fizetnék a részére. Van egy vagyonjogi szerződésünk, tehát külön vagyonnal rendelkezünk. A férjem gyermekeire nem számíthat, évek óta megszakították vele a kapcsolatot. Emiatt a teljes vagyonát szeretné rám hagyni, gondozás fejében. Tisztában vagyunk azzal, hogy két éven belüli halál esetén jár a köteles rész. Arra szeretnénk választ kapni, hogy egyáltalán köthető-e, illetve megtámadás esetén mennyire van arra eshetőség, hogy az örökösök pert nyerjenek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feltehetően a férje tartási-életjáradéki szerződést kíván Önnel kötni. Ha a szerződés megkötésétől számított 2 éven belül az eltartott/életjáradékra jogosult meghal, az örökösök kötelesrész alapjához hozzá kell számítani a tartási/életjáradéki szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék vagy gondozás értékével nem fedezett részét. Ettől még maga a megkötött szerződés érvényesnek minősülhet.