Kérdés: Édesanyám hét éve halt meg szövevényes adóssághalmazt hagyva maga után. Egyedüli örökösként egy ingatlant örököltem 1.200.000 Ft értékben. Egy hitelt rendeztem utána, egyet részletekben fizetek. később egy fizetési meghagyást megkifogásolva, bíróság elé került egy újabb tartozás, melyet a bíró elutasított. Idén januárban újabb meghagyást adtak ki ellenem, amely postai hanyagság miatt nem került időben a kezembe, így kézbesítési vélelemmel lassan végrehajtás alá kerülhet. Hangsúlyozom, hogy a követelés abszolút jogtalan már, hiszen az örökölt ingatlan összegének mértékéig már helyt álltam az adósságrendezés terén. Mit lehet még ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kézbesítési vélelmet meg lehet dönteni, perújítani lehet, elévülésre lehet hivatkozni adott esetben, végrehajtás megszüntetése iránt lehet peres eljárást indítani stb. A pontos érdemi válasz adására információ hiányában nincs lehetőség, javaslom forduljon ügyvédhez személyesen jogi problémájával.