Kérdés: Négyen örököltünk édesanyám után, az egyik örökösnek banki adóssága van bejegyezve az ingatlanra. Szeretne lemondani az örökölt részéről. Mi a teendő, hogy a másik örököst ne terhelje az adósság? Vagy terheli-e? Az ingatlant el szeretnénk adni. Mit kell tennie, hogy lemondhasson? Elegendő-e ezt a hagyatéki tárgyaláson személyesen jeleznie a közjegyző előtt vagy előzetesen írásba kell-e foglalnia?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Önök esetében az örökség visszautasítására van lehetőség. A visszautasítás az örökös egyoldalú nyilatkozata, amelyet a hagyatéki tárgyaláson akár szóban is megtehet, nincs szükség írásbeli nyilatkozatra. Azonban fontos megjegyezni, hogy a visszautasítás az egész hagyatékra vonatkozhat csak. Kérdés, hogy a teljes ingatlanra, mint dologi fedezetre, vagy csak a tulajdonrészre van-e bejegyezve a teherjog és annak pontosan melyik fajtája?