Kérdés: Az elhunytnak 2 házasságból 5 (2+3) leszármazója van. A hagyatékolást intéző örökös csak magukat, a 3 testvért jelentette be a végrehajtónál, mint jogosultakat, a 2 féltestvért nem (noha ismeri, kapcsolatot tart velük). Végrendelet nincs, a hagyatékolás határozattal lezárult. Mit tud tenni a 2 “kifelejtett” örökös? Lehet-e kérelmet benyújtani a felülvizsgálatra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hagyatékátadó végzést kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni, de azt csak a hagyatéki eljárásban résztvevő érdekelteknek kézbesítik – feltehető, hogy bejelentés híján Ön nem számított annak. A kifelejtett örökösök öröklési igényüket bírósági perben érvényesíthetik.