Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, ha az elhunyt házastársnak egy gyermeke van, nincs egyéb más vagyona, mint a második feleséggel közösen lakott és 1/2- 1/2-ed tulajdonhányaddal bíró ingatlana. Hogyan történik az elhunyt után a fél ház tulajdonának öröklése? A fiú örökli az apja után a teljes fél házat? A volt feleség a holtig tartó haszonélvezetet és a közösen lakott lakás berendezési tárgyait? Vagy az egy vagyontárgy a közös ház felének a felét, mint egy gyermek részt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Főszabály szerint, ha az örökhagyó leszármazója és házastársa az örökös, az örökhagyó házastársát megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson, valamint a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, valamint egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. Jelen esetben tehát az özvegyet holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg a közösen lakott ingatlanon és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, ezen felül az özvegy és az elhunyt gyermeke között 1/2-1/2 arányban oszlik meg a hagyaték részét képező tulajdoni hányad. A fél felét örökli tehát a fiú.