Kérdés: 50 évi házasság után elhunyt a feleség. Nagy értékű ingatlan a hagyaték. Egy gyermek, egy özvegy maradt. Milyen arányban jár a vagyonmegosztás, ha a közösen szerzett vagyon az elhunyt nevén van bejegyezve a földhivatalban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha tudja bizonyítani, hogy a közös vagyon körébe tartozik a ház, akkor a fele része az Ön tulajdona. Így csak a másik fél ingatlan lesz a hagyaték tárgya. Alapvetően törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke és a túlélő házastárs (aki állagot vagy haszonélvezetet örököl, a pontosan ismert körülmények függvényében). Az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a házastárs által megörökölt haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető a leszármazók részéről.