Kérdés: Egy hagyatéki ügyben idéztek be, mint örököst. Nem szeretnék elmenni a tárgyalásra. Az idézésben azt írják, hogy a tárgyalás megtartását és a határozathozatalt a meg nem jelenés nem akadályozza. (Átvettem a hivatalos idézést.) Azaz ha nem megyek el, akkor az öröklési törvénynek megfelelően járnak el, és ha én nem utasítom vissza az öröklést, akkor azt megkapom, annak ellenére, ha a többi örökös máshogy dönt? Ha írok nyilatkozatot arról, hogy a törvénynek megfelelően tartok igényt az örökségre, de azt is szeretném, hogy ha minden örökös visszautasítja az örökségét, akkor én is ezt választom, ez lehetséges? Kérhetek ilyet, vagy csak a törvény szerinti lehet vagy a visszautasítás. Ha kérhetek, akkor pontosan mit kell belefogalmazni a nyilatkozatba? Visszautasító nyilatkozatot találtam, de ilyen feltételes megoldást nem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha élni kíván a visszautasítási jogával, akkor egy ilyen tartalmú nyilatkozatot kell tennie. Nem elég az, ha nem jelenik meg a peres eljáráson: ha vissza akarja utasítani az örökséget, akkor azt be kell jelentenie, különben a közjegyző a távollétében a Ptk-beli alapvető öröklési szabályokat fogja alkalmazni. Amennyiben nem utasítja vissza az örökséget, úgy örökölni fog a törvény rendje szerint az örökhagyó után. Az örökséget vagy elfogadja, vagy visszautasítja, nem kérhet feltételes megoldást. Megjelenése célszerűbb, ha több lehetőség közül még nem döntött, mert a tárgyaláson lehetősége van mérlegelésre, valamint a végleges és egyértelmű döntésének a tudomására hozására. Lehetősége van jogi képviselőt is megbíznia, aki Ön helyett lesz jelen.