Kérdés: Az első házasságból született gyermekem érdemtelensége (nem tartja a kapcsolatot, 25 év alatt háromszor találkoztunk, ebből kétszer közeli hozzátartozóm temetésén) okán, hogyan tudom még a köteles részből is “kitiltani”? Azt akarom, hogy utánam ne örököljön semmit. Jelenlegi házasságomból váljak el, ne legyen semmiféle tulajdonjogom, még haszonélvezet se, és készítsek végrendeletet közjegyző előtt, valamint közjegyzői okiratban nyilatkozzam akaratomról és az érdemtelenségről??? Melyik a biztos megoldás? Meg szeretném kímélni az örökségre érdemes másik gyermekemet és jelenlegi feleségemet.

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott. A kitagadás akkor érvényes, ha a végintézkedés annak okát kifejezetten megjelöli. Kitagadás okait a Polgári Törvénykönyv sorolja fel (nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja). Közjegyző előtti végrendelet tökéletes megoldásnak mutatkozik, ha ez a tartalom benne van.