Kérdés: 2020.06.30-ával megszűnt a munkaviszonyom. 2020.06.24-én kiváltottam az őstermelői igazolványomat. December 31-ig őstermelőként tettem szert egy minimális jövedelemre. Az a kérdésem, hogyan tudnám ezt az időszakot munkaviszonynak elfogadtatni, ha közben 2020.08.18-tól álláskeresőként regisztráltam és most a nyugdíj előtti segélyt kapom. 2021.09.10-én lenne meg a 40 éves munkaviszonyom. Nő vagyok.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Társadalombiztosítási szempontból a mezőgazdasági őstermelő akkor biztosított, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, valamint főszabály szerint az egyéb jogcímen biztosítottat, továbbá a saját jogú nyugdíjast, illetve rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjast. A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – 2020. július 1-jét követően a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot. Az a mezőgazdasági őstermelő viszont, akinek az e tevékenységéből származó, a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt (vagyis a 8 millió forintot), az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot. Röviden, amennyiben ön fizette a járulékot megfelelően, biztosítottnak számított az adott időszakban.