Kérdés: Gyermekem harmadik osztályos, jó tanuló.  Négy hétre ledöntötte egy betegség, amiből nehezen épült fel. Hiányzása orvosilag igazolt, a 250 óra hiányzástól még bőven messze áll, azonban egy heti egy órás tantárgyból elérte a 30 százalékos hiányzást, azonban már szerzett elegendő jegyet, hogy akár most zárható legyen. Az osztályfőnöke azt mondta, hogy lehetséges, hogy osztályozó vizsgára kell mennie. Úgy tudtam, hogy ha egy diák szerzett elegendő jegyet, és jegyei száma alapján zárható, akkor a minősítését minden tantárgyból a tanítási évben szerzett osztályzatai alapján kell megállapítani, és teljesen jogszerűtlen eljárás őt osztályozó vizsgára küldeni. Rosszul tudtam, vagy csak az osztályfőnök fenyegetőzik vaktában?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdés f) pontja alapján egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Jelen esetben az ön gyermekének volt elegendő érdemjegye az adott időszakban a tantárgy érdemjeggyel történő lezárásához, így nem kötelezhető osztályozó vizsgára.