Kérdés: A kérdésem az osztályozó vizsga letétele utáni helyzetre vonatkozik: be kell-e járni a sikeres osztályozó vizsga teljesítése után tanítási órára? A vizsgát (ha ez számít) 2020. szeptemberben tettük. Az iskola igazgatósága azzal érvel, hogy a szabályzat megváltozott, így kötelező részt vennünk az órákon. Erre vonatkozóan én azonban semmit nem találtam. Rendkívül sokat jelentene, ha ennek az ügynek pontot tehetnénk a végére egy szakember segítségével!

Válasz: Tisztelt Kérdező! ,,Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.” További eljárási szabályokat az osztályozó vizsgával kapcsolatban itt talál: http://www.bkkvszi.hu/images/letolthetore/erettsegi/eljszab.pdf