Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy mentesül-e a tanuló az óralátogatás kötelezettsége alól, hogyha német osztályozóvizsgát tesz augusztusban? Az iskola vezetősége szerint csak érettségi letételével van meg a joga a tanulónak a tanórák látogatásának mellőzéséről. A 12.-es osztályozóvizsga elvégzésének lehetőségét azért adta meg a tanulónak a szaktanár, illetve az igazgató, hogy utána az érettségire menjen tovább. Az érettségire jelentkezés beadásának határideje lejárt, és a tanuló nem adta be a jelentkezését sehova sem. Az osztályozóvizsga pedig sikeres lett. A tanuló álláspontja az, hogy ő erre az évre már le van osztályozva, és nem szeretné látogatni az órákat, az igazgatóé pedig az, hogy csak érettségi letételével adja meg a felmentést a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. Melyik félnek van igaza?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Tisztelt Kérdező! ,,Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.” További eljárási szabályokat az osztályozó vizsgával kapcsolatban itt talál: http://www.bkkvszi.hu/images/letolthetore/erettsegi/eljszab.pdf