Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy társasházi panel öröklakás 3 tulajdonos esetében jogilag osztatlan közös tulajdonnak minősül-e? Ha nem akkor jogi szempontból minek minősül és a tulajdonosoknak milyen kötelezettségei vannak egymással szemben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Osztatlan közös tulajdon esetén több tulajdonos osztozik egy adott tulajdonon. A tulajdonostársak mindegyike jogosult a tulajdon használatára és birtoklására, de ezen jogát, egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs jogainak sérelmére. Ha a tulajdoni hányadok nem határozhatók meg egyértelműen, ebben a tulajdonosok egyenlően osztoznak. Fontos megjegyezni, hogy mivel társasházról van szó, ezért a társasház alapító okiratában foglaltak az irányadók.