Kérdés: A kérdésem a következő lenne, én és a feleségem közösen vettünk egy nyaralót, melyet a pincétől a padlásig teljesen fel kell újítani. Ebbe a felújításba, illetve a vásárlásba is az én szüleim körülbelül három millió Ft-ot adtak bele eddig. Létezik-e olyan lehetőség, papír vagy szerződés, ami alapján, ha válásra, illetve osztozkodásra kerülne a sor, akkor nekem ennyivel több járna-e vissza?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Házastársakként köthetnek házassági vagyonjogi szerződést, amely akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Kérdés: szülei miért, milyen formában stb. adták…..?