Kérdés: Az új Púétv. (2023. évi LII. tv. ) szerint a köznevelésben dolgozók más-más foglalkoztatási törvény hatálya alá kerülnek 2024. jan. 1-jétől. A törvény nem említi a konyhai kisegítő személyzetet. A kérdésem arra irányul, hogy az ún. “óvodai tálalókonyhán dolgozó konyhai kisegítő” munkakörben foglalkoztatott dolgozó maradhat-e közalkalmazott vagy átkerül a Munka Törvénykönyve hatálya alá, mint munkavállaló?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 2024. január 1-jével a köznevelési intézményben a kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. A törvény valóban nem nevesíti pontosan az óvodai tálalókonyhán dolgozó konyhai kisegítő munkakört, azonban értelmezésünk szerint ez a kisegítő munkakörbe sorolható, amely alapján a jogviszony tehát munkaviszonnyá alakul át és a Munka törvénykönyve hatálya alá kerül.