Kérdés: A gyermekünk óvoda köteles és most kaptuk meg az igazolást, mely szerint halasztjuk az iskolakezdést, mivel még nem beszél magyarul csak oroszul. Az óvodának, ahova járunk sok értelme nincs, mivel többet betegeskedik a gyermek, mint jár. Ennél fogva haza járnak hozzánk a magántanárok. Kérdésünk az lenne, hogy lehetséges-e az új jogszabályok értelmében a gyereket otthoni nevelésre átvezetni, nem pedig ezzel az óvodai mizériával alaptalanul kínozni a gyermeket.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az ötödik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie. Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének, annak a másolatát az óvodavezetőhöz kell eljuttatni.