Kérdés: A hagyaték része egy lakóház telekkel. A lakóház és az ingatlannyilvántartás szerint “belterület, kivett, beépítetlen terület”, vagyis a telek két földrészletként, két helyrajzi számon szerepel a telekkönyvben. Az örökhagyó, az örökhagyó gyermeke és az özvegy mindkét ingatlannak ⅓-⅓-⅓ részben tulajdonosa. A házban az örökhagyó és az özvegy élt. A törvényes öröklés szabályai szerint a beépítetlen területnek az örökös és az özvegy ½-½ részben lett a tulajdonosa (mindketten felerészben örökölték meg az örökhagyó ⅓ tulajdoni illetőségét). Amikor az özvegy is örököl, mi befolyásolja a hamvasztás költsége viselésének arányait? A hagyaték része továbbá az örökhagyó nevére szóló bankszámla. Erre kapta a nyugdíját. Az özvegynek is érkeztek az örökhagyó bankszámlájára járandóságai. Ez a bankszámla a házastársi közös vagyon része? Ha igen, akkor a bankszámlán lévő összeg fele a hagyaték része, amelyet az örökös és az özvegy ½-½ részben örököl?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökösök egyenlő arányban kötelesek viselni a hamvasztással járó költségeket. Azok a tételek, amik nem az örökhagyó külön vagyonát képezték közös vagyonnak minősülnek. Ebben az esetben igen.