Kitilthatnak-e egy edzőeremből indoklás nélkül?

Kérdés: Kitilthatnak-e egy edzőteremből azzal az indokkal, hogy problémás ügyfél vagyok? Indoklás gyakorlatilag semmi. Hivatkozás: „Már több ízben később hagytam el a létesítményt, mint a kiirt záróra időpontja.” Igazából ez is egy kierőszakolt indoklás volt, egy vezető edzőt kértek meg, hogy közölje a kitiltást, de érdemben semmit nem tud mondani hisz ő állítása szerint „csak egy közvetítő„. A valós ok persze csak annyi, hogy nagyon sok év után kritikával éltem a tisztaságra. Mocskos fürdő, vegyszer használat nulla… A recepción közölték velem, hogy mivel ők itt vannak, a fürdő meg ott, nem tudnak segíteni, persze flegma hangnemben. Ezért kritikát írtam az oldalukra „nem ajánlom a termet…mert…”.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Miután nem közszolgáltatásról van szó, így a szolgáltató meghatározhatja az igénybe vevők körét.

Ingatlanjog

Kérdés: Négy testvérnek közös az ingatlana. Az egyiktől, aki benne él három gyermekével, nem fizetett hitele miatt behajtást követlenek. Terhelhető vagy elárverezhető?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kizárólag az adós tulajdoni hányadára vezethető az árverés.

Albérlet haszonélvezettel

Kérdés: Egy lakásnak egyik fele az én tulajdonom, a másik fele a lányomé. Az én tulajdonrészemen haszonélvezet van. A haszonélvező kiadhatja az egész lakást albérletbe?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak a felét.

Barát

Kérdés: A barátom azt mondta, hogyha oda merek menni hozzá, megver. A barátom 10.-es honvédelmis. így mit csináljak? Írásban fenyegetett meg.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Zaklatás, mint bűncselekmény tényállása hivatkozva feljelentést tehet a barátja ellen.

Osztályozó vizsga, általános iskola

Kérdés: Gyermekem harmadik osztályos, jó tanuló.  Négy hétre ledöntötte egy betegség, amiből nehezen épült fel. Hiányzása orvosilag igazolt, a 250 óra hiányzástól még bőven messze áll, azonban egy heti egy órás tantárgyból elérte a 30 százalékos hiányzást, azonban már szerzett elegendő jegyet, hogy akár most zárható legyen. Az osztályfőnöke azt mondta, hogy lehetséges, hogy osztályozó vizsgára kell mennie. Úgy tudtam, hogy ha egy diák szerzett elegendő jegyet, és jegyei száma alapján zárható, akkor a minősítését minden tantárgyból a tanítási évben szerzett osztályzatai alapján kell megállapítani, és teljesen jogszerűtlen eljárás őt osztályozó vizsgára küldeni. Rosszul tudtam, vagy csak az osztályfőnök fenyegetőzik vaktában?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdés f) pontja alapján egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Jelen esetben az ön gyermekének volt elegendő érdemjegye az adott időszakban a tantárgy érdemjeggyel történő lezárásához, így nem kötelezhető osztályozó vizsgára.