Kérdés: Saját születési  anyakönyvi átnevezés (családi név) miatt betekintést kértem az édesapám születési helye szerinti anyakönyvvezetőtől az apám eredeti papíralapú születési anyakönyvébe. De megtagadták. Édesapám (2020-ban halt meg) halálát követően került sor az átnevezésre. A nagyapámat is átnevezték, aki már 1982 óta halott, azonban nincs a hazai anyakönyvben a születési anyakönyve, de a halotti anyakönyve sem, az SZL-ben megvannak az adatai. Nagyapám Orczifalván született (Románia), azonban már Magyarországon kötött házasságot 3x, és 6 gyermeke itt született. Kaposváron hunyt el, de nincs anyakönyvezve itt. Egy Ákr. törvény szerint (2016. évi CL.  Ákr. 33 paragrafus szerint és a 2010. évi I. tv. 78 paragrafus 1. Bekezdés a pontja szerint) azonban jogosult vagyok belenézni. A hivatkozást egy aljegyző írta meg. Megírtam ezt a hivatkozást, de nem kaptam választ. Kérnem kell bírói engedélyt, vagy mi a további teendőm?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írtakból nem egyértelműen megállapítható, hogy az Ákr. 33. §-nak pontosan melyik bekezdésére hivatkozva kérte a betekintést, illetve az sem derül ki, hogy ezt milyen okból kérte, milyen eljárás van folyamatban stb, ennek okán az iratok ismeretének hiányában a további lépésekről nehéz nyilatkozni. A hozott határozatban szerepelnie kell jogorvoslatról szóló kioktatásnak, amelyben vagy az szerepel, hogy a határozat ellen fellebbezést hogyan, hol, milyen módon és milyen határidővel tud benyújtani, vagy az, hogy a határozat nem fellebbezhető.