Kérdés: 2020.04.07-re alperesként lettünk beidézve perelőkészítő tárgyalásra a Kiskunfélegyházi Járásbíróságra súlyosan rokkant járáskorlátozott és krónikus beteg feleségemmel együtt. Másfél évig éltünk Bács-Kiskun megyében, több mint 2 éve költöztünk vissza BAZ megyébe, feleségem szülőmegyéjébe. Én azelőtt Erdélyben éltem. Valószínűleg a járványra való tekintettel a pert elhalasztják, bár még nem értesítettek. Kérdéseim a következők lennének: -Kérhetünk-e távmeghallgatást az összes tárgyalásra? Ugyanis 300 km-t kellene utaznunk minden alkalommal, a párom ezt semmiképp nem bírná ki. – Meghatalmazottként képviselhetem-e a feleségemet is? Az ellenkérelemben ezt nem kérvényeztük. Mi a törvényes eljárás? – Ha nem jelenünk meg az előkészítő tárgyaláson, mik a következményei? Figyelembe veszik-e az ellenkérelemhez csatolt okiratokat, bizonyítékokat, beidézik-e a javasolt tanúkat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést a hazai bíróságok 2020.03.15. napjától érvényes rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt.  Amennyiben a rendkívüli ítélkezést követően folytatódik a per, a bíróság az Önök indítványára elrendelheti, hogy a meghallgatásuk elektronikus hírközlő hálózat útján kerüljön sor, ha azt a törvény alapján indokoltnak látja. A felesége adhat Önnek maghatalmazást, hogy képviselje őt a perben azonban a meghatalmazott köteles az eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első beadványához mellékelni. Amennyiben a perfelvételi tárgyalásra idézik Önöket, meg kell jelenniük. Ha elmulasztják a perfelvételi tárgyalást, akkor a bíróság hivatalból megszünteti az eljárást, ha a másik fél nem kéri annak megtartását. Ha másik fél kérelmére megtartásra kerül a perfelvételi tárgyalás, akkor úgy kell tekinteni, hogy megjelentek a tárgyaláson és az előterjesztett ellenkérelmüket fenntartják, további nyilatkozatot nem kívánnak tenni. Ha nem volt ellenkérelmük, akár rögtön „pervesztesek” is lehetnek.