Kérdés: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi. CXXX. törvény39. § (3) bekezdése szerint, ha a szolgálati jogviszonyt létesítő személy a szolgálati jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően első jogviszonyként harminc napon belül szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Ugyanezen § (1) bekezdése szabályozza a próbaidő kikötésének a kizárását, de ebben a felsorolásban nem szerepel a Kit. szerinti jogviszony. Kérdésem az lenne, hogy mivel a 39. § (1) bekezdése nem tartalmazza a 39. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért ha adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt szeretnék létesíteni a kormányzati szolgálati jogviszonyom megszüntetését követő 30 napon belül, akkor kell-e próbaidőt kikötni vagy sem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem, de ettől függetlenül lehetséges.