Kérdés: Segítségüket szeretném kérni az alábbi jogértelmezéssel kapcsolatban. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése azt mondja ki, hogy a kinevezésben – a 41. § (1) bekezdés b) pontjában, a 47. § (4) bekezdésében, az 59. §-ban és a 62/A. §-ban meghatározott eset, valamint a (4) bekezdés kivételével – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Kérdésem az lenne, hogy mivel a 46. § (1) bekezdése nem tartalmazza a 62/B. §-t, ezért ha köztisztviselői jogviszonyt szeretnék létesíteni a kormányzati szolgálati jogviszonyom megszüntetését követő 30 napon belül, akkor kell-e próbaidőt kikötni vagy sem. A 46. § (1) bekezdésében lévő felsorolásból vajon véletlenül maradt ki a  62/B. §?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben nem szükséges próbaidőt kikötni, de lehet.