Kérdés: A rabosítást mely esetekben lehet megtagadni, ha van ilyen? Bűncselekménnyel gyanúsítanak, de nincs ellenem konkrét tetten érés.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem tagadhatja meg.