Kérdés: 19 éves fiatal ember vagyok és rendészeti pályára készültem. 2018 júniusában belekeveredtem egy verekedésbe, amiért később 2 év próbára bocsátást kaptam a bíróságtól garázdaságért. Arra lennék kíváncsi, hogy ezzel az ítélettel semmiféleképpen nem mehetek rendvédelmi pályára, míg le nem jár a 2 év próbára bocsátás +3 év elévülési idő? Esetleg nincs valami kiskapu erre, hogy ne 5 év múlva 24 évesen tudjak elmenni a tiszti egyetemre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 21.§-a előírja, hogy hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű. A 22. § szerint a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, valamint a rendészeti képzésben nem létesíthető hallgatói jogviszony azzal, c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig. Sajnos a próbára bocsátás leteltét követő 3 évet meg kell várnia.