Kérdés: Szerződésszegő bérlővel szemben alkalmazható rendkívüli felmondásra vonatkozó PTK 6:333.§ (3), 6:336.§ (3  6:348.§] ill. a lakástörvénytől a szerződésben milyen mértékben lehet eltérni? Az új PTK Tanácsadó Testülete szerint el lehet térni a Ptk. törvényes felmondási időt meghatározó rendelkezéseitől és az előzetes felszólításra vonatkozó rendelkezésektől is. Vajon az, hogy a PTK adott rendelkezéseitől el lehet térni, jelenti azt is, hogy a Lktvt 25 § (1), (3) és (5) rendelkezéseitől is el lehet térni? Valóban fel lehet gyorsítani a jog(v)iszony megszüntetését és milyen mértékben? Kiköthető-e szerződésben pl. eredeti lakbérfizetési határidő + max 3 nap, hogy a bérlő kifizesse a lakbért, s ha addigra nem fizet a bérlő, akkor a felmondás kiküldésének napján megszűnhet-e a bérleti szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal? Kiküldhető-e felszólítás, ill. felmondás e-mailen is? Mi lesz az elmulasztott határnap, ill. mitől számítandó a 8 napon belül egy márc 15-ig nem fizető bérlőnél?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Lakástörvény rendelkezéseitől nem lehet eltérni. Emailen nem küldhető ki, célszerűbb tértivevényes levél küldését alkalmazni. Rendkívüli felmondással akkor lehet élni, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni, 3 napos késedelem egy havi lakbér meg nem fizetése esetén jellemzően nem tekinthető ennek. Elmulasztott határnap a szerződés szerint megjelölt fizetési nap. 8 nap a tudomásszerzéstől számítandó.