Kérdés: Bü. eljárásban is bizonyítható (csalás) megtévesztésre alkalmas adatokkal kötött szerződést melyik bíróság előtt lehet megtámadni és kimondatni a semmisséget? Figyelembe veszik-e a folyamatban lévő bü. eljárás létét? Ha a bíró jogerősen kimondja a szerződés érvénytelenségét, úgy ki kérvényezheti és melyik végrehajtónál a végrehajtást? Egy korábbi fizetési felszólítás kérése szükséges-e a polgári bírósági eljárás megindításához, vagy elegendő egy levelezés bemutatása, hogy nem hajlandó a tartozását visszafizetni a csaló ingatlanos (aki vételár előleget kért, de a vásárlás nem tudott megvalósulni, mert eladhatatlan a dolog), a szerződés pedig egyéb fizetési kötelezettségről, munkadíjról nem rendelkezik.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, figyelembe vehetik. Az illetékes bírósághoz keresetet nyújthat be, azt javaslom, ehhez vegye igénybe ügyvéd segítségét. A jogosult kérvényezheti. Érdemes előtte fizetési felszólítást küldeni.