Kérdés: Meddig lehet megtámadni egy megállapodást? Van rá elévülési idő, ha formailag nem helyesen lett megkötve? Hiányoznak a tanúk, így nem lehet bebizonyítani, hogy valóban azon a napon köttetett-e, amit megjelöltek. Vagy esetleg semmissé lehet tetetni valahogyan? A semmissé tétel és a megtámadhatóság elévülési ideje is egy év? Vagy ha időközben döbbenünk rá, hogy az a szerződés formailag hibás volt és ebből adódóan jogi sérelem ért, akkor nincs befolyása az elévülési idő elteltének? Esetleg ilyen esetben büntető peres eljárást is lehet indítani vagy mindenképpen polgári? Egy 5 évvel ezelőtti megállapodásról van szó. Lehet még tenni valamit, vagy már minden jogorvoslati lehetőség elévült?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A semmisségre határidő nélkül lehet hivatkozni. Megtámadásra a megkötéstől számított egy éven belül van lehetőség. Amennyiben nem valósult meg bűncselekmény, úgy csak polgári peres eljárás indítható.