Kérdés: Abban az esetben, ha egy rendelt termék a szállítás valamely szakaszában megsérül és ezt a futár észreveszi, majd telefonon a sérülés meglétét közli a vevővel, aki nem kéri a sérült terméket, így a termék visszaszállításra kerül. Kell-e a futár cégnél erről jegyzőkönyvet felvenni? A jegyzőkönyv másolatát kikérheti-e a vevő? A boltnak az új hibátlan terméket kötelessége-e “automatikusan” megküldeni a vevőnek vagy feltételekhez kötheti, például a termék újbóli kosárba rakása?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kárveszély, a teljesítéssel száll át a másik félre. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint: kijavítást vagy kicserélést igényelhet, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A szerződéstől is elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Igen, elvileg kellene a jegyzőkönyv is.