Kérdés:  A gyermekem apja Svájcban dolgozik és eddig ő igényelte vissza a családi pótlék különbözetet. Tekintettel arra, hogy már nem tartja sem velem, sem a gyermekével a kapcsolatot, így kijelentettem a közös lakásunkból. Úgy tudom, amennyiben a gyermek és az édesapja lakcíme nem azonos, én vagyok a jogosult az ellátás igénylésére. Ha ez így van, tudnak segíteni ennek a visszaigénylésében? Vagy abban tudnak segíteni, hol tudok erről pontos tájékoztatást kapni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A családi pótlékra való jogosultság egyik feltétele, hogy a szülő a gyermeket a saját háztartásában nevelje, tehát ez a jogosultság adott esetben valóban Önt illeti meg. A családi pótlék az igény benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani az ellátást, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl a családi pótlék megállapítására méltányosságból sincs lehetőség. Ha a kérelmező szülő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet igényelni írásban. Ennek hiányában a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, „Kérelem családi pótlék megállapítására” formanyomtatvány kitöltésével. A formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál, Kormányablakoknál, vagy a honlapról letölthető. Az ellátás kérelmezhető ügyfélkapun keresztül, megküldhető postán a szükséges mellékletekkel együtt, leadható ügyfélszolgálati irodában, vagy Kormányablaknál.